Een man stelde mijn vriend Jaime Cohen de volgende vraag:
"Wat vindt u het grappigste aan de mens?"