In Madrid woont Norma. Een bijzondere Braziliaanse. Ze is over de zestig, rent voor haar werk van hot naar her, altijd in de weer met het bedenken en organiseren van publiciteitscampagnes, feesten en concerten.

Ik heb haar ooit eens gevraagd waar ze al die energie vandaan haalde.
"Ik heb een magische kalender. Als je wilt laat ik je die zien."
De volgende middag ging ik naar haar huis. Ze pakte een oud papiertje, dat helemaal vol gekrabbeld was.
"Kijk", zei ze, "vandaag is de dag waarop het poliovaccin werd ontdekt. Dat gaan we vieren, want het leven is mooi".
Zo had ze op iedere dag van het jaar aangetekend wat er op die datum aan goeds was voorgevallen.
Voor Norma was het leven daarom een voortdurende reden tot vreugde.
Uit: 36x Paulo Coelho